"ČVRSTOĆA II ", "ČVRSTOĆA KONSTRUKCIJA"

RIJEŠENI PRIMJERI, SEMINARSKI I ISPITNI ZADACI

A)
*

Energija deformiranja štapne konstrukcije

*

Uplivni koeficijenti za štapne konstrukcije

*

Primjena Castiglianovih poučaka za štapne konstrukcije:

-

Ravninske statički određene okvirne štapne konstrukcije

*

Poučak o minimumu energije deformiranja za štapne konstrukcije:

-

Statički neodređene okvirne štapne konstrukcije

-

Otvorene i zatvorene okvirne štapne konstrukcije

*
Određeni integrali trigonometrijskih funkcija kod kružno zakrivljenih štapova
   
B)
DEBELOSTJENE POSUDE I CIJEVI
-
Debele cijevi opterećene unutarnjim tlakom
-
Debele cijevi opterećene vanjskim tlakom
-
Sastavljene debele cijevi opterećene unutarnjim tlakom, od istih ili različitih materijala
-
Stezni spojevi
-
Debele cijevi s promjenom temperature stijenke
C)
ROTIRAJUĆI DISKOVI
-

Rotirajući diskovi bez središnjeg otvora

-

Rotirajući diskovi sa središnjim otvorom

-

Rotirajući diskovi promjenjive debljine

   
D)
SAVIJANJE TANKIH KRUŽNIH PLOČA
   
E)
OSNOSIMETRIČNE LJUSKE
   
F)
 UDARNA OPTEREĆENJA
   
G)
 CIKLIČKA NAPREZANJA, ZAMOR MATERIJALA
   

POVRATAK

Zadnja promjena: 2009-12-08