"ČVRSTOĆA II", "ČVRSTOĆA KONSTRUKCIJA"

REPETITORIJ GRADIVA NASTAVNOG PREDMETA:

A)
ENERGIJSKE METODE
-

Energija deformiranja štapne konstrukcije

-

Uplivni koeficijenti za štapne konstrukcije

-

Energijski teoremi - Castiglianovi poučci za štapne konstrukcije

-

Poučak o minimumu energije deformiranja za štapne konstrukcije

$$$
Tablica integrala trigonometrijskih funkcija za kružno zakrivljene štapove
  Primjeri, seminarski zadaci, ispitni zadaci
   
B)
DEBELOSTJENE POSUDE ILI CIJEVI
-
Uvod u osnosimetrična tijela, veza pomaka, deformacija i naprezanja
-

Debele cijevi opterećene istodobno unutarnjim i vanjskim tlakom

-

Debele cijevi opterećene samo unutarnjim ili vanjskim tlakom

-

Sastavljene debele cijevi opterećene unutarnjim tlakom, isti materijali cijevi

-

Sastavljene debele cijevi opterećene unutarnjim tlakom, različiti materijali cijevi

-

Stezni spojevi, isti i različiti materijali elemenata

-
Temperaturna naprezanja u debeloj cijevi
  Primjeri, seminarski i ispitni zadaci
   
C)
ROTIRAJUĆI DISKOVI
-

Rotirajući diskovi bez središnjeg otvora

-

Rotirajući diskovi sa središnjim otvorom

-

Rotirajući diskovi promjenjive debljine

   
   
D)
SAVIJANJE TANKIH KRUŽNIH PLOČA
   
   
E)
OSNOSIMETRIČNE LJUSKE
   
   
F)
UDARNA OPTEREĆENJA
   
   
G)
CIKLIČKA NAPREZANJA, ZAMOR MATERIJALA
   
   
H)
UVIJANJE ŠTAPOVA NEOKRUGLIH PRESJEKA
   
   
I)
UVIJANJE TANKOSTJENIH ŠTAPOVA
   
 

POVRATAK

Zadnja promjena: 2009-11-11