"ČVRSTOĆA I"

RIJEŠENI ISPITNI ZADACI I ZADACI IZ "VJEŽBENICA ISPITNIH ZADATAKA-ČVRSTOĆA"

(simboli, nazivi veličina, pisanje veličina i SI jedinica usklađeno je s normom HRN ISO 80000 - 4:2007)

-

Naprezanja u ravnom osno opterećenom štapu

1. Zadatak
Analiza ravninskog stanja naprezanja i Mohrova kružnica naprezanja
Zadatak A)
Zadatak B)
Zadatak C)
Zadatak F)
Zadatak I)
Zadatak J)
Zadatak K)
-
Prostorno stanje naprezanja
1. Primjer Prostorno stanje naprezanja
2. Primjer Ravninsko stanje naprezanja ravne ploče