"ČVRSTOĆA II ", "ČVRSTOĆA KONSTRUKCIJA"

B) DEBELOSTJENE POSUDE ILI CIJEVI

RIJEŠENI PRIMJERI, SEMINARSKI I ISPITNI ZADACI

*

Naprezanja i deformacije jednodijelnih debelostjenih posuda i cijevi

 Zatvorena debelostjena posuda opterećena unutarnjim tlakom
 Otvorena i zatvorena debelostjena posuda opterećene unutarnjim tlakom
 Zatvorena debelostjena posuda opterećena unutarnjim i vanjskim tlakom
 Otvorena debelostjena posuda opterećena unutarnjim i vanjskim tlakom
 Otvorena debelostjena posuda opterećena unutarnjim tlakom i na uvijanje
 Otvorena debelostjena posuda opterećena unutarnjim tlakom i na savijanje
   
*

Naprezanja i deformacije sastavljenih debelih cijevi od istih materijala

 Sastavljena debela cijev, zadan dodirni tlak, opterećena unutarnjim tlakom
 Sastavljena debela cijev, zadan dodirni tlak, opterećena unutarnjim tlakom
 Dimenzioniranje sastavljene debele cijevi s optimalnim preklopom
   
*

Naprezanja i deformacije sastavljenih debelih cijevi od različitih materijala

 Sastavljena debela cijev bez preklopa, opterećena unutarnjim tlakom
 Sastavljena debela cijev sa zadanim preklopom, opterećena unutarnjim tlakom
   
*

Naprezanja kod steznih spojeva

 Sastavljeni zupčanik, određivanje zakretnog momenta i faktora sigurnosti
 Puni okrugli štap utisnut u ploči, uz zadani preklop
 Provjera čvrstoće steznog spoja osovine i glavčine
   
-
Seminarski zadaci: sastavljene debele cijevi, naprezanja i radijalni pomaci
 Zadan dodirni tlak, opterećenje unutarnjim tlakom, cijevi od čelika
 Zadan dodirni tlak, opterećenje unutarnjim tlakom, cijevi od čelika
Zadan dodirni tlak, opterećenje unutarnjim tlakom, cijevi od čelika
 Zadan dodirni tlak, opterećenje unutarnjim tlakom, cijevi od čelika
 Zadan dodirni tlak, opterećenje unutarnjim tlakom, cijevi od sivog lijeva

POVRATAK

ZADNJA PROMJENA: 2009-12-08