ČVRSTOĆA

/STRENGTH OF MATERIALS/

Prof. dr.sc. Franjo Matejiček, prof. dr.sc. Dražan Kozak (Čvrstoća P203)

Dr.sc. Zdravko Vnučec, izv. prof. u mir. (Čvrstoća I, Čvrstoća II, Mehanika I-izv. studij)